logo
SrpskiEnglish

Politika kvaliteta i zaštite životne sredine

Rukovodstvo preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka i svi zaposleni su opredeljeni za neprekidno unapređenje integrisanog sistema upravljanja kvaliteta i zaštite životne sredine u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Misija postojanja i poslovanja preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka ostvaruje se zadovoljenjem potreba i želja kupaca i svih zainteresovanih strana za proces proizvodnje, povećanje tržišnog učešća i poslovna povezivanja uz potpunu kontrolu uticaja na životnu sredinu.

Vizija razvoja preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka je povećanje proizvodnje i prodaje, uz stalni razvoj novih proizvoda.
Mikroelektronika a.d. Banja Luka uspostavlja politiku i ciljeve kvaliteta i životne sredine u skladu sa identifikovanim eksternim i internem kontekstom organizacaije i strateškim usmjerenjem.

Rukovodstvo preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka je opredeljeno da se bavi razmišljanjem zasnovanom na rizicima, koji su identifikovani kao pretnja kvalitetu i životnoj sredini.

Rukovodstvo preduzeća Mikroelektronika a.d. Banja Luka postavlja sledeće glavne ciljeve integrisanog sistema kvaliteta i zaštite životne sredine:

• Prepoznavanje želja i budućih potreba kupaca i njihovo ispunjavanje po kvalitetu i pouzdanosti, ekonomičnosti i poštovanju termina isporuke,
• Postavljanje mjerljivih ciljeva u svim procesima,
• Redovno praćenje svih perfomansi procesa,
• Stalno povećanje efikasnosti i efektivnosti rada,
• Aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesima,
• Nabavka savremene opreme za rad kao i održavanje postojeće,
• Povećanje motivacije i učinka svih zaposlenih,
• Poboljšanje uslova rada zaposlenih,
• Preispitivanje definisanih ciljeva i politike minimum jednom godišnje od strane najvišeg rukovodstva da bih se sprovela kontrola nad sprovođenjem.

Svi zaposleni u preduzeću su posvećeni sprečavanju i eliminisanju zagađivanja životne sredine i u tom cilju:

• Se vrši identifikovanje svih aspekata životne sredine koji imaju ili mogu imati uticaj na životnu sredinu u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine,
• Obavljaju svoje poslovne aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtjevima o zaštiti životne sredine,
• Definišu i sprovode pravila organizacije koja nisu predviđena zakonskim propisima, a u cilju poboljšavanja sistema zaštite životne sredine,
• Štede resurse i energiju, smanjuju ili eleminišu upotrebu štetnih materija i kontrolisano postupanje sa otpadom,
• Razmatraju mišljenja i sugestije svih zainteresovanih strana i preduzimaju odgovarajuće mjere u cilju unapređenja zaštite životne sredine,
• Izgradnja svijesti kod svih zaposlenih, kupaca i drugih zainteresovanih strana o sopstvenom opredeljenu za zaštitu životne sredine,
• Prepoznavanje i sprečavanje pojava eventualnih negativnih uticaja na životnu sredinu,
• Minimiziranje upotrebe opasnih materija i nastajanje opasnog otpada.

Banja Luka, 31.01. 2018. godine

Generalni direktor:

mr Dragan Praštalo,dipl.ing.el.