logo
SrpskiEnglish

title-flinkmeflink_me

 

F-Link ME je drajver (ili pomoćni program) koji omogućava efikasno povezivanje vaše postojeće aplikacije sa fiskalnim uređajem ME K10, ME K20 ili ME P1000.

F-Link ME je veoma fleksibilan i prilagođava se potrebama klijenta.

F-Link ME Light: 49 KM + PDV
F-Link ME Full: 199 KM + PDV


zip Aplikacija F-Link ME v10.10.26 (za ME P1000) 7.54 Mb - sertifikovana verzija aplikacije
pdf Korisničko uputstvo za F-Link ME (za ME P1000) 4.16 Mb

zip Aplikacija F-Link ME v11.1.20 (za ME K20) 7.54 Mb - sertifikovana verzija aplikacije
pdf Korisničko uputstvo za F-Link ME (za ME K20) 4.16 Mb

zip Aplikacija F-Link ME v11.11.10 7.55 Mb - nesertifikovana verzija aplikacije - LISTA IZMJENA

Komande preko menija i komandnim fajlovima/IP porukama:
- Izrada Fiskalnih računa
- Izrada Reklamiranih fiskalnih računa
- Izrada Dnevnih izvještaja (Z izvještaja)
- Izrada Presjeka stanja (X izvještaja)
- Izrada periodičnih izvještaja
- Ispis nefiskalnog teksta
- Poništavanje ne završenog računa
- Automatska sinhronizacija baze artikala
- Vođenje količina na stanju artikala (zalihe)
- Logovanje operatera preko komandi
- Rad sa mjerama artikala
- Rad sa odjeljenjima artikala
- Računi sa procentualnim popustom i uvećanjem po artiklu
- Izrada duplikata dokumenata (1-Račun, 2-Reklamirani račun, 3-presjek stanja, 4-Dnevni izvještaj, 5-periodični izvještaj)
- Izvoz u fajl Firmware, Operativne memorije, Fiskalne memorije i SD kartice u fajl
- Izvoz prodaja u fajl
- Izvoz baze artikala u fajl
- Tonske komande
- Prikazivanje teksta na eksternom displeju
- Komandni tasteri za obavljanje servisnih i operativnih radnji na fiskalnom uređaju
- Automatsko programiranje klijenata u fiskalni uređaj
- Direktne komande printeru
- Komande posešavanja fiskalnog uređaja
- Komande podešavanja i čitanje fiskalnog sistema
- Dinamičko mijenjanje podnožja
- Prodaja linija po linija (direktna prodaja kao na kasi)
- Registracija prema fiskalnom uređaju
- Komande sa upitima iz programa

Specifična četiri (4) načina prodaje:
- Mikro pos sa popustima, mešanim načinom plaćanja i bazom artikala.
- IP_MSN zadavanje komandi preko IP poruka i/ili dll funkcija
- Zadavanje komandi preko razmjene datoteka
- Zadavanje komandi uz startovanje F-LINKA ME parameter datoteke

Specifične komande koje omogućavaju bolji i pouzdaniji rad:
- Brisanje dijela baze artikala (od broja do broja) (komanda O)
- Brisanje cijele baze artikala (komanda O)
- Preuzimanje statusa računa (komanda G)
- Preuzimanje brojeva računa (komanda G)
- Preuzimanje broja artikala u dbf bazi (komanda G)
- Preuzimanje broja podnožja koje se koristi (komanda G)
- Preuzimanje podešavanja iz ecr.ini datoteke  (komanda G)
- Poništavanje računa koji se ne može završiti (komanda N)
- Prikazivanje teksta u 2*20 karaktera na eksternom displeju (komanda E)
- Sinhronizacija vremena sa računalom (komanda L)
- Resetovanje prodaja i štampa i resetovanje prodaja (komanda L)
- Čitanje artikala iz fiskalnog uređaja i baze (komanda L)
- Upisivanje količine artikala na stanju (komanda U)
- Komande sa upitom iz drajvera (komanda ?)
- Podešavanje parametara fiskalnog uređaja (komanda M)