logo
SrpskiEnglish

header-smartgrid

28.1.2015. Nove generacije uređaja dobile su sertifikate CE znak i MID za tržište EU

me logo webU skladu sa našom tradicijom kvaliteta i apsolutne usaglašenosti sa najnovijim trendovima i zahtjevima tržišta EU, naše najnovije generacije elektronskih brojila prošle su opsežna ispitivanja i dobili smo sve potrebne sertifikate.

Kao kompanija koja je dugo regionalni lider u našoj industriji, već duže vrijeme uspješno osvajamo sve izazove koje pred nas postavlja zahtjevno tržište kakvo je EU.

Za razliku od CE znaka koji je potreban da bi se bio koji proizvod plasirao na tržište EU, MID je specifičan i usko vezan upravo za naše proizvode.

MID je direktiva koja precizno i jasno definiše veliki broj parametara koji odlikuju savremena elektronska brojila, kako u smislu hardvera, tako i u smislu funkcionalnosti.

Sve evropske distribucije odavno primjenjuju pravilo da je upravo MID jedina garancija da će brojilo moći da obavlja sve funkcije koje se danas od njega očekuju, od preciznosti mjerenja, praćenja parametara kvaliteta isporučene i utrošene električne energije, do dvosmjerne komunikacije izmjeđu brojila i ostalih elemenata sistema upravljanja potrošnjom. Tako je MID postao obavezan uslov koji elektronska brojila moraju ispunjavaju da bi bila zadovoljavajuća za distribucije.

Očekivano je da i domaće distribucije u skorije vrijeme usvoje ovaj princip koji će olakšati proces javnih nabavki, oslanjajući se na stručne evropske laboratorije i njihove rezultate ispitivanja elektronskih brojila.

 pdf14MID005_MEM500.pdf

pdf14MID004_MET500.pdf

Vijesti

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8