logo
SrpskiEnglish

MEM500-E12N...B6

MEM500-E12N_B6

MONOFAZNO STATIČKO BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE

MEM500-E12N...B6

MEM500-E12N...B6 je monofazno statičko brojilo električne energije koje se koristi za mjerenje apsolutne aktivne energije naizmjenične struje monofaznog sistema sa 2 provodnika, nominalne frekvencije 50 Hz. Brojilo je namjenjeno za primjenu u domaćinstvu.

pdf MEM500-E12N...B6 data sheet - 1.13 Mb

Kratak opis funkcija:
  • Klasa tačnosti 1
  • Mjeri apsolutnu aktivnu energiju po tarifi
  • Mjeri u 4 tarife
  • Eksterno i interno upravljanje tarifama
  • Mogućnost daljinske komunikacije
  • DLMS/COSEM komunikacioni protokol