logo
SrpskiEnglish
header-proizvodi-mjerenje

MET410-E34N...B2

MET410-E34N_B2

TROFAZNO STATIČKO BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE

MET410-E34N...B2

MET410-E34N...B2 je trofazno statičko brojilo električne energije koje se koristi za mjerenje apsolutne električne energije naizmjenične struje trofaznog sistema sa 4 provodnika, nominalne frekvencije 50 Hz. Brojilo ima primjenu u domaćinstvu.

pdf MET410-E34N...B2 data sheet - 525.02 Kb

Kratak opis funkcija:
  • Klasa tačnosti 2
  • Mjeri apsolutnu aktivnu energiju po tarifi
  • Mjeri u dvije tarife
  • Eksterno upravljanje tarifama