logo
SrpskiEnglish
header-proizvodi-mjerenje

MET410-E34N...A21004...

MET410-E34N

TROFAZNO STATIČKO BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE

MET410-E34N...A21004...

MET410-E34N...A21004... je trofazno statičko brojilo električne energije za koje se koristi za mjerenje apsolutne aktivne energije naizmjenične struje trofaznog sistema sa 4 provodnika, nominalne frekvencije 50 Hz. Brojilo je namjenjeno za primjenu u domaćinstvu.

pdf MET410-E34N...A21004... data sheet - 947.96 Kb

Kratak opis funkcija:
  • Klasa tačnosti 1
  • Mjeri apsolutnu aktivnu energiju po tarifi
  • Mjeri u 4 tarife
  • Eksterno i interno upravljanje tarifama
  • Mogućnost daljinske komunikacije
  • DLMS/COSEM komunikacioni protokol