logo
SrpskiEnglish

MET410-E34I

met410-e34i

MULTIFUNKCIJSKO TROFAZNO STATIČKO BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA INDIREKTNI PRIKLJUČAK

MET410-E34I...

MET410-E34I je multifunkcijsko trofazno statičko brojilo električne energije za indirektni priključak koje se koristi za mjerenje aktivne i reaktivne energije i snage naizmjenične struje trofaznog sistema sa 4 provodnika (Aronova veza sa 3 provodnika) nominalne frekvencije 50 Hz. Brojilo ima široku primjenu a prvenstveno je namjenjeno za primjenu u industriji.

pdf MET410-E34I... data sheet - 2.38 Mb

 

Kratak opis funkcija:
  • Indirektna mjerna grupa
  • Klasa tačnosti do 0.5s
  • Mjerenje energije i snage u 4 kvadranta
  • Profil opterećenja (load profil)
  • Daljinska komunikacija
  • DLMS/COSEM komunikacioni  protokol