Laboratorija Mikroelektronike dobila akreditaciju za inspekcijsko tijelo i rješenje o ovlašćivanju laboratorije za verifikaciju mjerila

Home News Laboratorija Mikroelektronike dobila akreditaciju za inspekcijsko tijelo i rješenje o ovlašćivanju laboratorije za verifikaciju mjerila
thumb laboratorija02
+

thumb laboratorija02

U skladu sa razvojnim planovima i unapređenjem kvaliteta ponude kompanija Mikroelektronika a.d. akreditovala je laboratoriju za verifikaciju mjerila koju mogu koristiti svi zainteresovani klijenti (u sekciji download nalazi se kompletna dokumentacija sa zahtjevom za verifikaciju).

Rješenje o ovlašćivanju laboratorije za verifikaciju mjerila pod registarskim brojem OL002 od 10.11.2016.godine izdao je Republički Zavod za standardizaciju i metrologiju Banja Luka. 

Pored toga izvršili smo i akreditaciju inspekcijskog tijela (tip C) sa željom da upotpunimo sve aktivnosti u domenu kontrole kvaliteta, funkcionalnosti i usaglašenosti sa najnovijim standardima. Sertifikat o akreditaciji pod brojem IN-103-01 od 17.10.2016. godine izdao je Institut za akreditovanje Bosne i Hercegovine (BATA).

Naša želja je da proširenjem naše ponude kroz funkcionalnost verifikacije mjerila i inspekcijskog tijela unaprijedimo poslovne aktivnosti u okviru kompanije i omogućimo svim zainteresovanim stranama da usluge verifikacije koriste u laboratoriji kompanije Mikroelektronika a.d. po izuzetno povoljnim uslovima.

laboratorija1

laboratorija2

laboratorija3

laboratorija4