Mikroelektronika elektronska brojila

U saglasnosti s najnovijim standardima, donose vam maksimalnu efikasnost.

Brojila odgovaraju evropskim standardima EN 50470-1 i EN 50470-3, kao i međunarodnim standardima IEC 62052-11 i IEC 62053-21, a projektovana su i proizvedena u skladu sa ISO 9001 standardom. Brojila aktivne i reaktivne električne energije, pored specifičnih standarda, ispunjavaju i zahtjeve međunarodnog standarda IEC62053-23.

Originalan razvoj

Svi naši proizvodi u potpunosti su razvijeni u našoj kompaniji, počevši od osnovnog dizajna do završne montaže

Najnoviji standardi

Konstantno se pridržavamo najnovijih standarda i sertifikata kako bismo osigurali potpunu kompatibilnost na globalnom tržištu

Opsežno testiranje

Sofisticirani postupci ispitivanja osiguravaju maksimalan kvalitet i trajnost naših proizvoda

Monofazna brojila električne energije

MEM500

Brojila električne energije tipa MEM500 su monofazna višetarifna brojila za mjerenje aktivne ili aktivne i reaktivne energije i snage.

Monofazna brojila električne energije

MEM600

Brojila električne energije tipa MEM600 su monofazna višetarifna brojila za mjerenje aktivne ili aktivne i reaktivne energije i snage.

Trofazna brojila električne energije

MET410

Brojila električne energije tipa MET410 su trofazna višetarifna brojila za mjerenje aktivne ili aktivne i reaktivne energije i snage u trofaznim četverožičnim mrežama, a mogu se koristiti i u jednofaznim dvožičnim mrežama.

Trofazna brojila električne energije

MET500

Brojila električne energije tipa MET500 su trofazna višetarifna brojila za mjerenje aktivne ili aktivne i reaktivne energije i snage u trofaznim četverožičnim mrežama, a mogu se koristiti i u jednofaznim dvožičnim mrežama.

Trofazna brojila električne energije

MET600 - direktna

Brojila električne energije tipa MET600 su trofazna višetarifna brojila za mjerenje aktivne ili aktivne i reaktivne energije i snage u trofaznim četverožičnim mrežama.

Uređaji iz trofazne mjerne grupe

Mjerne grupe MET410

Uređaji iz mjerne grupe MЕT410 su trofazna elektronska brojila koja su namijenjena za mjerenje aktivne električne energije i snage i reaktivne električne energije i snage naizmenične struje trofaznog sistema sa 4 provodnika.

Uređaji iz trofazne mjerne grupe

Mjerne grupe MET600 - multirange

Uređaji iz mjerne grupe MЕT600 su trofazna elektronska brojila koja su namijenjena za mjerenje aktivne električne energije i snage i reaktivne električne energije i snage naizmenične struje trofaznog sistema sa 4 provodnika (u Aronovoj vezi sa 3 provodnika).

Industrijski koncentrator

Koncentrator MEC

MEC industrijski koncentrator je industrijski računar i koristi se za očitavanje, prikupljanje i obradu podataka sa brojila. Centar za očitavanje direktno sa koncentratora povlači informacije. Industrijski koncentrator se može podesiti da u određenim i programabilnim vremenskim intervalima očitava odabrane podatke sa brojila.

Softverski paketi

μSys i μMeter

μSys i μMeter su softverski paketi koji nude direktnu komunikaciju i očitavanje brojila električne energije i mrežnih sistema koji podržavaju DLMS protokol. Generisana baza podataka može se izvesti i koristiti za naplatu.