IZJAVA
o primjeni Etičkog kodeksa poslodavaca Republike Srpske

Prepoznajući da je:
ova IZJAVA snažna koliko i posvećenost uprave preduzeća da osigura dobru poslovnu etiku, integritet, transparentnost i odgovornost u svim aspektima djelovanja preduzeća kroz upravljačke i mjere usklađenosti koje su implementirane od strane preduzeća i da opredijeljenost prema poslovnom integritetu znači djelovanje preduzeća na način slobodan od korupcije i
neetičkih praksi, kako bi se ojačala vrijednost kompanije, obezbijedilo povjerenje investitora, djelovalo u najboljem interesu vlasnika i partnera, te doprinijelo održivom rastu i razvoju kompanije i društva, Mikroelektronika a.d., sa JIB 4400991150008, i adresom Blagoja Parovića bb, 78000 Banja Luka od strane uprave izjavljuje da će:

1. Preduzimati korake na prevenciji, identifikaciji i reagovanju na neetičke i koruptivne prakse preduzete od strane svojih zaposlenih i/ili povezanih pravnih lica, u skladu sa zakonima koji se primjenjuju na rad preduzeća,
2. Suzdržati se od prakse ili aktivnosti koje zahtijevaju ili ohrabruju zaposlene da se uključe u neetičke ili koruptivne aktivnosti koje krše bilo koji od zakona koji regulišu rad preduzeća,
3. Raditi zajedno sa svojim poslovnim partnerima, interesnim grupama iz poslovnog sektora, regulatornim organima kao i kontrolnim agencijama kako bi se kreiralo konkurentno i transparentno poslovno okruženje, slobodno od korupcije,
4. Ostati posvećeni poslovnoj izvrsnosti, kompetentnosti, učenju i unapređenju u svim aspektima djelovanja preduzeća, uključujući i program etičke usklađenosti, i
5. Održavati i implementirati protokole za reagovanje na pokušaje, kao i slučajeve kršenja etičkih politika preduzeća i/ili narušavanje relevantnih antikoruptivnih zakona, koji podrazumijevaju i adekvatne mjere za saniranje.

Potpisano od:
Ime: Dragan Praštalo
Pozicija: Generalni direktor
Datum: 08.10.2021.
Broj akta preduzeća: 1-01-01/21

Etički kodeks poslodavaca Republike Srpske (PDF)
Izjava o primjeni Etičkog kodeksa poslodavaca Republike Srpske (PDF)

E-mail adresa za prijavu kršenja Etičkog kodeksa: etickikodeks@mikroelektronika.net