O kompaniji MIKROELEKTRONIKA

Pogledajte korporativni film

Mikroelektronika A.D. nastala je na temeljima jedne od najvećih i najmodernijih kompanija u jugoistočnoj Evropi.

Transformišući se iz područja vojne industrije, u kojoj je razvojna funkcija bila dominantna, a kvalitet i pouzdanost proizvoda presudni, u komercijalnu industriju, Mikroelektronika A.D. postala je lider na komercijalnom tržištu kao proizvođač orijentisan praćenju i ispunjenju zahtijeva krajnjeg korisnika, nudeći mu ne samo proizvode već i sistemska rješenja u skladu sa njegovim potrebama, a na bazi i dalje izuzetno jakog razvojnog potencijala i definisane politike upravljanja kvalitetom.

U skladu sa opštim trendom brzog napretka društva i tehnologije, Mikroelektronika A.D. razvila je novu poslovnu filozofiju koju je implementirala u sve segmente svog poslovanja. Novi proizvodi postaju kompleksni, višenamjenski uređaji i sistemi, koji na više nivoa zadovoljavaju sve postojeće potrebe svojih korisnika, a istovremeno kreiraju i nove potrebe i trendove.

Mikroelektronika A.D. danas nudi novu generaciju proizvoda za kontrolu i upravljanje potrošnjom električne energije i pratećih softverskih rešenja koji se svojom funkcionalnošću i kvalitetom pozicioniraju među vodeće proizvode na svjetskom tržištu. Vrhunski kvalitet uređaja i usluga, preduzeće Mikroelektronika A.D. garantuje svojim visokostručnim kadrovima, odličnom tehničkom opremljenošću, kao i dugogodišnjim prisustvom na tržištu.

Mikroelektronika A.D. pored segmenta energetike sa izuzetnim uspehom proizvodi i plasira fiskalne sisteme i prateća rješenja za unapređenje poslovanja svih korisnika.

Mi vam nudimo partnerstvo koje sa sobom nosi inovativne ideje i omogućava da svoje poslovanje konstantno razvijate i unapređujete.