Koncentrator MEC

MEC industrijski koncentrator je industrijski računar i koristi se za očitavanje, prikupljanje i obradu podataka sa brojila. Centar za očitavanje direktno sa koncentratora povlači informacije. Industrijski koncentrator se može podesiti da u određenim i programabilnim vremenskim intervalima očitava odabrane podatke sa brojila.

Brojila odgovaraju evropskim standardima EN 50470-1 i EN 50470-3, kao i međunarodnim standardima IEC 62052-11 i IEC 62053-21, a projektovana su i proizvedena u skladu sa ISO 9001 standardom. Brojila aktivne i reaktivne električne energije, pored specifičnih standarda, ispunjavaju i zahtjeve međunarodnog standarda IEC62053-23.