Softverski paketi μSys i μMeter

Softveri koje imamo u ponudi dizajnirani su da na jednostavan način omoguće korisniku da pristupi velikom broju informacija koja naša brojila prikupljaju o potrošnji električne energije.

Kao i naša brojila, softveri sadrže sve informacije koje predviđa DLMS protokol, kao i IDIS.

μMeter je softverski alat za komunikaciju sa jednim brojilom i predviđen je za parameterizaciju brojila za potrebe distribucije, a može da pruži informacije o isporučenoj električnoj energiji i korisniku koji ima potrebu i želju da se detaljnije upozna sa svojom potrošnjom, sa ciljem upravljanja i uštede.

μSys je Head End rješenje, koje se koristi za prikupljanje i obradu podataka od veće grupe brojila, kao i za parametrizaciju i upravljanje tom grupom uređaja. Ovaj softver može da se koristi samostalno ili da potrebne podatke izvozi drugim softverima, najčešće su to AMI ili MDM sistemi koje već koriste distribucije.

μSys može da očita sve registre koji su definisani DLMS protokolom i u traženom formatu ih izveze nadređenoj aplikaciji, čime omogućava distribucijama upravljanje našim brojilima, bez potrebe da vrši izmjene u svojim postojećim sistemima.

Brojila odgovaraju evropskim standardima EN 50470-1 i EN 50470-3, kao i međunarodnim standardima IEC 62052-11 i IEC 62053-21, a projektovana su i proizvedena u skladu sa ISO 9001 standardom. Brojila aktivne i reaktivne električne energije, pored specifičnih standarda, ispunjavaju i zahtjeve međunarodnog standarda IEC62053-23.