Na izboru najuspješnijih u privredi Republike Srpske u 2022. godini, naša kompanija dobila je posebno priznanje za prepoznatljiv kvalitet i za razvoj domaćeg proizvoda. Nagrađeni proizvod je naše pametno brojilo [...]
Read More